Ke stažení

Nákupní trhy pořádané SCHOK včetně hodnotitelů:

NT beranů a kozlů 2015

Veterinární podmínky pro východočeské podzimní nákupní trhy 2015:

Vetpod_Krčín-kozli2015

Vetpod_Rýz-podzim2015

Zde lze snadno získat informaci o zátěži jedince příbuzenskou plemenitbou:

Koeficient příbuznosti

Komentáře nejsou povoleny.