Chovaná plemena

Clun forest

Clun forest

Kombinované plemeno s převažující masnou užitkovostí. Výborně využívá živiny z pastvy, poskytuje jemnou vlnu a dosahuje dobrých přírůstků. Ovce jsou […]


Texel

Plemno s výraznou masnou užitkovostí. Výborně využívá živiny z pastvy, poskytuje jemnou vlnu a dosahuje vynikajících přírůstků. Ovce jsou dostatečně […]


Křížení

Na několika desítkách ovcí provádím rotační křížení s využitím plemen clun forest a zwartbles, přičemž v původu této skupiny je […]