Texel

Plemno s výraznou masnou užitkovostí. Výborně využívá živiny z pastvy, poskytuje jemnou vlnu a dosahuje vynikajících přírůstků. Ovce jsou dostatečně mléčné k pokrytí velkých nároků rychle rostoucích jehňat. Odchovávají 1 – 2 jehňata na bahnici. Toto plemeno velmi výrazně přenáší své růstové schopnosti při křížení s jakýmikoliv populacemi užitkových ovcí. Je považováno za ideální do otcovské pozice.

Farma prodává čistokrevné plemenné jehnice, křížené jehnice do užitkového chovu a klasifikované plemenné berany. K dispozici je několik linií, takže je možné sestavit nepříbuzné skupiny pro založení nového stáda.