Drobnochov

Králíci

Králíky chováme pro maso, příležitostně prodáváme i samice nebo samce do chovu. Krmíme celoročně senem a přidáváme statková krmiva (oves, […]


Slepice

Slepice chováme na snůšku vajec ve volných travnatých výbězích. Část potravy si nosnice nacházejí v okolí, část je dodávána formou […]