Zelená nafta

Zemědělství není jen příležitost k obživě na venkově nebo milý koníček. Je to podnikatelská činnost, na kterou se vztahují desítky zákonů, vyhlášek, směrnic … a ty ukládají hospodáři nejrůznější povinnosti a hlášení. Naštěstí se nejedná pouze o ztrpčování života. Některé evidence a byrokracií zavánějící činnosti umí i přinášet užitek:

Zelená nafta je zjednodušené označení pro naftu spotřebovanou v zemědělské prvovýrobě. Teče a páchne stejně, plave v ní i stejné množství spotřební daně, ale (prozatím) lze 60% těchto prostředků získat od státu zpět. Převedeno na peníze to činí zhruba 6,50 z každého litru. Nabízíme vedení této evidence a podávání příslušných žádostí o vratku spotřební daně.