Šlechtění


Šlechtění můžeme jednoduše definovat jako řádku činností, které nám dohromady zajistí, že další generace našich zvířat bude lepší (větší, hezčí, …), než ta předchozí. Nejjednodušší způsob je vybrat z odchovu to, co se mi líbí. Jsou ale i cesty o trochu složitější, leč účinnější. Navíc i ovce a kozy mají své plemenné knihy a vystavují se jim průkazy původu, jako třeba psům, či koním. Toto vše již nelze dělat na koleně. Z pověření ministerstva zemědělství se šlechtěním zabývají tzv. oprávněné organizace. Celostátně v tomto směru působí Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR, který vykonává činnost v terénu prostřednictvím svých oblastních šlechtitelů.