Křížení

Na několika desítkách ovcí provádím rotační křížení s využitím plemen clun forest a zwartbles, přičemž v původu této skupiny je ještě ovce romanovská. Tyto kříženky využívají pastvu v odloučeném areálu a poskytují převážně jatečnou produkci s využitím dobrých mateřských vlastností a plodnosti obou plemen. Jako koncový plemeník je použit beran texel, který jatečným jehňatům dodá intenzivní růstovou schopnost a špičkové osvalení.

Farma prodává jehňata k porážce, případně i kříženky do užitkového chovu.